Pełna księgowość w biurze rachunkowym
Na czym polega pełna księgowość
16 lutego, 2023
etykieciarki nowoczesne maszyny etykietujące na linii produkcyjnej
Etykieciarki czy warto mieć maszyny etykietujące
1 marca, 2023

Kadry i płace i naliczanie wynagrodzeń

Usługi kadrowe i wyliczanie wynagrodzeń - księgowość

Obsługa kadrowa i naliczanie wynagrodzeń wykonywane przez biuro rachunkowe skierowane są do głównie działalności, które zatrudniają pracowników. W ogólnym rozumieniu są to te działania związane z zatrudnieniem i ludzkimi zasobami w działalności, opierające się o wymogi prawa pracy i przepisy ZUS. Nie ma tu znaczenia, czy przedsiębiorca zatrudnia na umowę o pracę, umowę zlecenie czy o dzieło. Gdy w działalności są zatrudniani pracownicy, usługi kadr i płac to rzecz konieczna, aby działalność poprawnie się rozliczała. Obsługa kadrowa skupia się na dziale dokumentacji pracowniczej, żeby wszystko zgadzało się z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli jest taka potrzeba biura rachunkowe czasami komunikują się z Państwową Inspekcją Pracy, jeśli przepisy są skomplikowane lub błędnie interpretowane. Natomiast naliczanie wynagrodzeń, a więc usługi płacowe skupiają się na tworzeniu list płac oraz wyliczaniu wynagrodzeń. Niezbędna jest tu także umiejętność tworzenia podatkowej dokumentacji oraz wiedza w zakresie przeliczania składek.

Zwykle firmy czerpią z obsługi kadr i płac wykonywanych przez biura rachunkowe, aby nie zajmować się tym samodzielnie. Poprawne rozliczanie pracowników i przygotowywanie dokumentacji wymaga wiedzy na temat przepisów, więc lepiej jest powierzyć te sprawy księgowej.

Jakie działania należą do obsługi kadrowo-płacowej?

Usługi kadrowo płacowe to dział szczególnie rozwinięty. Biuro rachunkowe, które zajmuje się obsługą kadrowo płacową, przeważnie dodatkowo kształci się w tym kierunku. Celem księgowej jest troska, żeby wszelkie sprawy kadrowe prowadzone były w sposób rzetelny i zgodny z prawem. Od momentu zatrudnienia pracownika, aż do momentu, gdy odejdzie z firmy, Poltax Toruń biuro rachunkowe zajmuje się związanymi z nim sprawami.

Najczęściej oferowane usługi kadrowe obejmują:

Przygotowanie umów o pracę, zlecenia albo o dzieło – pracownik, jaki jest zatrudniony zgodnie z prawem, ma obowiązek podpisać umowę z pracodawcą. Na podstawie typu wykonywanej pracy i ustaleń pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem ustalany jest dany rodzaj umowy. Rolą biura rachunkowego jest stworzenie właściwej umowy, zgodnie z ustaleniami między stronami i w oparciu o stosowne prawne wymogi.

Prowadzenie akt osobowych pracownika – każde przedsiębiorstwo, które posiada pracowników, musi zbierać akta osobowe pracownika. W aktach znajdują się różnego rodzaju dokumenty takie jak umowy , aneksy , świadectwa pracy i inne. Poltax Biuro rachunkowe Toruń dba o to, by wszystkie te akta zawsze były kompletne.

Wyliczenia z ZUS, tworzenie oraz przekazywanie deklaracji do ZUS – każda działalność musi rozliczać się z ZUS, a taka, która zatrudnia pracowników ma obowiązek też wyliczać składki na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne lub Fundusz Pracy. Poprzez te wyliczenia, przedsiębiorca wie, jak wysokie składki musi wpłacić w swoim imieniu i swoich pracowników. Obok tych rozliczeń zwykle biuro rachunkowe tworzy potrzebne deklaracje i przesyła je do ZUS.

Sporządzanie świadectwa pracy – ten dokument z reguły przygotowywany jest w chwili, kiedy pracownik opuszcza firmę. Obowiązkiem jest przekazanie tego dokumentu odchodzącemu pracownikowi. Świadectwo pracy ma w sobie dane jak na przykład czas pracy w firmie, informacje o urlopie, a także o przyczynach zwolnienia z pracy. Sporządzanie świadectwa pracy również leży w zakresie usług kadrowo płacowych i jest wykonywane przez księgową.

Przygotowywanie listy płac, naliczanie wynagrodzenia

Naliczanie wynagrodzeń to nie tylko wyliczanie wysokości wypłaty pracowników. Co miesiąc księgowa sporządza także listę płac pracowników, która ma w sobie obszerniejsze dane . Taka lista płac jest dokumentem pokazującym wynagrodzenie netto oraz brutto, opisuje wysokość składek na ubezpieczenia chorobowe, zdrowotne, społeczne czy Fundusz Pracy. Biuro rachunkowe Toruń dodaje również dane o wykorzystanych urlopach nieobecnościach np. z powodu choroby. Lista płac i wyliczanie wynagrodzeń łączy się również z wyliczaniem zaliczek na podatek dochodowy. Przy wyliczaniu wynagrodzeń kluczowa jest terminowość. Czas wypłaty jest umówiony odgórnie, ale zazwyczaj następuje do dziesiątego dnia kolejnego miesiąca. Żeby pracownicy uzyskali wynagrodzenie, księgowa musi terminowo stworzyć wszelkie listy oraz wykonać rozliczenia.

Z jakiego powodu warto powierzyć sprawy kadr i płac do biura rachunkowego?

Liczba przepisów i zasad, jakie obowiązują w księgowości dla wielu przedsiębiorców już jest przyczyną, dlaczego opłaca się wybrać usługi rachunkowe Toruń. Wyliczanie płac i tworzenie pracowniczej dokumentacji, także jest wymagające, patrząc na to, że księgowa zazwyczaj musi mieć specjalnie przeszkolenie, aby móc wykonywać obowiązki wobec pracowników. Powierzając obsługę kadr i płac do biura rachunkowego, właściciel firmy oszczędzi czas i nerwy oraz otrzyma pewność, że obsługę poprowadzi odpowiednia osoba. Księgowa wykorzystuje umiejętności i wiedzę, by wszystko było wykonywane prawidłowo i terminowo, aby klienci unikali niepotrzebnego stresu. Trzeba tylko podjąć współpracę z księgową z doświadczeniem.

Toruń księgowość

Strona używa cookies
Ok