Na czym polega leczenie zachowawcze? Leczenie bólu zębów
W jaki sposób przebiega leczenie zachowawcze u dentysty
13 lutego, 2023
Usługi kadrowe i wyliczanie wynagrodzeń - księgowość
Kadry i płace i naliczanie wynagrodzeń
28 lutego, 2023

Na czym polega pełna księgowość

Pełna księgowość w biurze rachunkowym

Pełna księgowość to metoda zapisywania wydarzeń finansowych w firmie, jaka w przeciwieństwie do prostszych form takich jak podatkowa KPiR lub ewidencja przychodów zapisuje zdecydowanie więcej wydarzeń i stanowi bardziej obrazowe opisanie finansów przedsiębiorstwa. Pokazuje największą ilość szczegółowych informacji na temat sytuacji finansowej firmy, dzięki czemu zagwarantowana jest pełna przejrzystość ksiąg rachunkowych. Pełna księgowość wymaga, by oprócz dokumentów istotnych w uproszczonej księgowości, gromadzone były również poszerzone ewidencje i rejestry. Poprzez nie łatwiej prześledzić m.in. zmiany w majątku firmy, rozliczenia z nabywcami i rotacje pieniężne. Aby ułatwić sobie sprawę warto skorzystać z usług takich jak Toruń księgowość oferowane przez biura rachunkowe.

Część działalności jest zmuszona przepisami do rozliczania pełnej księgowości. To są przede wszystkim duże oraz najbardziej dochodowe przedsiębiorstwa, jakie mają znacznie większy majątek w porównaniu do większości jednoosobowych przedsiębiorstw. W ustawach znajduja się również zasady regulujące, w jakich sytuacjach przedsiębiorstwo musi zacząć pełną księgowość, a kiedy musi prowadzić księgowość w ten sposób, nawet jeśli firma dopiero została założona. O tym, czy trzeba prowadzić pełną księgowość mówią trzy najważniejsze czynniki: limit kwotowy przychodów, charakter działalności oraz posiadanie siedziby na terenie Polski.

Jakie księgi rachunkowe trzeba rozliczać przy pełnej księgowości?

Księgi rachunkowe, jakie stosowane są przy pełnej księgowości, dają możliwość szerszego spojrzenia na działalność gospodarczą, dlatego że przedstawiają sytuację finansową, pasywa, aktywa, a także zobowiązania firmy. Na bazie zachowywanych informacji zdolnie można szykować finansowe prognozy, które mogą wspomóc w dobrym zarządzaniu działalnością.

Najistotniejsze księgi w rachunkowe to: dziennik, główna księga i księga pomocnicza, zestawienia obrotów i sald kont, a oprócz tego wykaz aktywów i pasywów, czyli inwentarz. Co więcej przedsiębiorca musi systematycznie tworzyć sprawozdania finansowe np. bilans i rachunek zysków i strat.

Dlatego spora grupa przedsiębiorców już od początku wybiera zatrudnienie księgowej albo wynajęcie biura rachunkowego, w celu rozliczania pełnej księgowości. Bez lat pracy oraz specjalistycznej wiedzy prowadzenie pełnej księgowości jest niemożliwe. Dlatego Toruń biuro rachunkowe służy pomocą.

Kiedy pełna księgowość jest niezbędna?

Bazowym czynnikiem jest limit kwotowy z przychodu, bo obowiązuje on wszystkie rodzaje działalności bez względu na jej charakter Pełną księgowość należy zacząć wykonywać, jeśli w ciągu roku obrotowego działalność uzyska przychody lub ich wysokość okaże się większa niż 2 000 000 euro w złotówkach. Przeliczenie kwoty trzeba wykonać na podstawie kursu średniego walut oznajmionego pierwszego dnia roboczego w październiku wcześniejszego roku przez NBP. W chwili przekroczenia limitu działalność zaczyna ewidencję pełnej księgowości na początku następującego roku obrotowego.

Istnieją również takie rodzaje działalności gospodarczej, które odgórnie muszą ewidencjonować pełną księgowość nie patrząc na przychody.

Są to tego typu działalności jak:

  • spółki partnerskie i handlowe;
  • jednostki funkcjonujące na podstawie prawa bankowego, przepisów dotyczących papierów wartościowych, przepisów o funduszach inwestycyjnych oraz pozostałych przepisów złączonych z pracą o charakterze bankowym;
  • gminy, samorządy województwa, powiaty i ich związki;
  • zakłady i jednostki budżetowe, również celowe fundusze;
  • jednostki działające dzięki otrzymanym subwencjom lub dotacjom.

Co więcej pełną księgowość muszą prowadzić osoby i oddziały zagraniczne i przedstawicielstwa działalności zagranicznych.

Jeśli do tego momentu przedsiębiorca prowadził firmę w formie, która nie była zmuszona do prowadzenia pełnej księgowości, ale postanowi przekształcić formę na taką, która tego wymaga, również będzie zobowiązany do zmiany prowadzenia księgowości na pełną.

Zalety i wady pełnej księgowości

Poltax Biuro rachunkowe Toruń może wskazać parę zalet pełnej księgowości. Dzięki szerzej prowadzonej ewidencji zastosowana jest wyższa dokładność o detale, co daje szersze analizy majątku firmy. W ten sposób da się lepiej planować poszczególne kroki działalności, które realnie przełożą się na przychody. Ponadto pełna księgowość zapewnia całkowitą przejrzystość, a im lepsza przejrzystość przedsiębiorstwa tym wyższe szanse na zbudowanie zaufania do marki i owocnej pracy z kolejnym klientem.

Z kolei jako minus możemy uznać w głównej mierze nakład pracy, co trzeba włożyć, żeby prawidłowo tworzyć pełną księgowość i rozeznanie się we wszystkich, zazwyczaj skomplikowanych przepisach i zasadach. Prowadzenie pełnej księgowości bez doświadczonego księgowego prowadzącej usługi rachunkowe Toruń jest niemożliwe, a to z kolei łączy się z ewentualnym kosztem. W większości przypadków zaangażowanie biura rachunkowego jest zdecydowanie lepsze, a także mniej kosztowne, niż zatrudnianie księgowego albo całego zespołu księgowego na etat.

Biuro rachunkowe Toruń jest pełne specjalistów, którzy mogą pochwalić się osiągnięciami w branży oraz szerokim doświadczeniem.

Strona używa cookies
Ok