Konsolidacja kredytów - Kredyty konsolidacyjne - Jak otrzymać kredyt konsolidacyjny
Konsolidacja kredytów od a do z
18 września, 2016
Zamrażanie rur Warszawa - Usługi hydrauliczne Warszawa - Usługi gazowe Warszawa - Hydraulik Warszawa
Nowoczesne usługi hydrauliczne i gazowe
2 października, 2016

Praca w budownictwie nadzieją dla młodego pokolenia – takie nagłówki prawie co miesiąc drukowane są na pierwszych stronach gazet. Młodzi Polacy, którzy zdecydują się na pracę w budownictwie umożliwią sobie stabilny krok w przyszłość. Jak uważa wielu ekspertów „budowlanka” doznaje dzisiaj swojego renesansu. A to przez trendy jakie kilka lat temu panowały w szkołach średnich i uczelniach wyższych. Uczniowie z roczników 2000 – 2010 bardzo często dostawali się na studia o profilu humanistycznym takie jak prawo, psychologia, czy socjologia. Obecnie brakuje inżynierów budownictwa, czy osób zajmujących się robotami budowlanymi. Część specjalistów pracuje za granicą, powodując luki w zatrudnieniu w Polsce.

O ile jeszcze 10 lat wstecz rodzice kierowali swoje dzieci na studia humanistyczne, które pomogą im otrzymać „zawód przyszłości”, o tyle w dzisiejszych czasach okazuje się, że tym zawodem z przyszłością jest stolarz, spawacz, a także pracownik, czy projektant budowlany. Profile w szkołach wyższych przeobrażają się w szaleńczym tempie, że aż trudno połapać się w tym jaki nowy kierunek zaproponują nam w następnych latach. Jedno pozostaje pewne. Każda osoba zamierzająca samodzielnie funkcjonować w budownictwie musi uzyskać uprawnienia budowlane. Są one podstawą do pełnienia takich czynności jakie odgrywa konstruktor, czy pracownik specjalizujący się w projektach budowlanych.

Regulacje prawne dotyczące uprawnień budowlanych

Jakiekolwiek reguły prawe mówiące o uprawnieniach budowlanych znajdują się w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku. Ustawa ta przedstawia istotne zagadnienia związane z uprawnieniami budowlanymi. Istota uprawnień budowlanych wiąże się z pełnieniem niezależnych funkcji technicznych w budownictwie. Według prawa budowlanego pracownik uzyskujący uprawnienia budowlane ma możliwość zajmować się zagadnieniami takimi jak projektowanie i weryfikowanie projektów architektoniczno – technicznych, kierowanie pracami budowlanymi i produkowaniem elementów konstrukcji budowlanych, dozór inwestorski oraz sprawowanie weryfikacji technicznej utrzymania budynków. Po za tym akt prawny prawo budowlane normuje także organy upoważnione do do wydawania stosownych zaleceń wykonawczych.

Uzyskanie uprawnień budowlanych od a do z

Uzyskanie uprawnień budowlanych to nie taka prosta sprawa, aczkolwiek wartą czasu poświęconego na przygotowania. Podstawowe wymogi dotyczą uzyskania wykształcenia wyższego lub średniego w stosownej branży, przebycie praktyki na budowie, lub przy wykonywaniu planów budowlanych, oraz zdanie egzaminu.Aby podejść do egzaminu należy złożyć wniosek, do którego żądane jest załączenie dokumentu potwierdzającego wykształcenie, książki praktyki zawodowej, kserokopię dowodu osobistego i kartę osobową. Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z dwóch części – sprawdzianu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Pytania egzaminacyjne ustalane są odrębnie dla pojedynczej specjalności. Zasadniczo nie ma metody na ekspresowe zdanie testu. Jedyne co możemy zrobić to po prostu się do niego przygotować. Dobrze jest również zatroszczyć się o dobrą praktykę zawodową, gdyż w wielu przypadkach na egzaminie sprawdzana jest wiedza praktyczna, a nie tylko wiedza teoretyczna. Aby móc móc uczestniczyć w egzaminie ustnym. kandydaci powinni uzyskać minimum 75% prawidłowych odpowiedzi na teście. Egzamin obowiązuje przez przez 3 lata, po czym należy powtórnie do niego przystąpić. Uprawnienia budowlane przyznaje dzisiaj odpowiedni organ samorządu zawodowego, wyznaczony w ustawie prawo budowlane.

Gdzie będą Tobie potrzebne uprawnienia budowlane?

Zakończenie studiów lub osiągnięcie odpowiedniego wykształcenia związanego z budownictwem do dopiero połowa sukcesu. Jeśli uważasz, że tytuł, który dostałeś od swojego uniwersytetu jest wystarczający, oznacza to, że jesteś w wielkim błędzie. Wpierw musisz zatroszczyć się o zdobycie uprawnień budowlanych,a także o zyskanie zawodowego doświadczenia. Jedynie zestawienie wiedzy z praktyką da Ci najlepsze szanse na osiągnięcie upragnionego sukcesu w zawodzie. Generalnie istnieją 3 główne typy uprawnień budowlanych – uprawnienie do projektowania, uprawnienie do zarządzania placem budowy, oraz zintegrowanie tych dwóch specjalizacji. Prawo budowlane określa także specjalizacje w jakich możemy się edukować. Pozyskanie uprawnień budowlanych to zatem obowiązek osób, które zajmują się projektowaniem budynków konstrukcjami budowlanymi, inżynierią drogową, mostową, i kolejową, oraz systemami telekomunikacyjnymi, kanalizacyjnymi, wodociągowymi i elektroenergetycznymi.

Budownictwo to dziedzina, którą warto się zainteresować. Nie tylko ze względów praktycznych, ale także zarobkowych. W branży budowlanej zarobki układają się na bardzo wysokim poziomie, znacznie przewyższającym statystyczne wyniki zarobkowe. W przygotowaniu do samego egzaminu pomogą nam rozmaite, publicznie dostępne witryny internetowe, takie jak choćby iznynieriabudowlana.org. Na tej platformie odnajdziecie wiele przydatnych porad dotyczących pozyskania uprawnień budowlanych. Możecie na niej zakupić również program na uprawnienia budowlane, dzięki któremu łatwo przyswoicie potrzebną Wam wiedzę. Budownictwo to potężne możliwości dla osób startujących na rynku pracy.

Zapraszamy na stronę internetową, na której publikowane są konkretne wiadomości na temat uprawnień budowlanych: uprawnienia budowlane.

Strona używa cookies
Ok