Wynajem autokarow Torun autobusy wycieczkowe do wynajecia
Wynajem autokarów wycieczkowych – jak zorganizować wycieczkę
23 czerwca, 2018
HOSTING WWW
7 września, 2018

Usługi geodezyjne – Wyznaczanie granic działki i punktów granicznych

Usługi geodezyjne - Wyznaczanie granic działki i punktów granicznych

Wznowienie punktów granicznych

Wznowienia punktów granicznych dokonujemy tam gdzie punkty te zostały wykopane lub naruszone zaś klient chce posiadać informację o ich położeniu. Na przykład chce wiedzieć jak przebiega linia graniczna przy sprzedaży działki czy stawianiu ogrodzenia.

Wznowienie punktów granicznych może być dokonane tylko na podstawie stosownych dokumentów będących w Zasobie Państwowym. Czynności wznowienia kamieni granicznych trzeba zgłosić PZGiK jako praca. Po otrzymaniu z PZGiK dokumentów źródłowych mówiących o przebiegu granic nieruchomości przystępujemy do pomiarów .

Po weryfikacji materiałów źródłowych dotyczących wyznaczenia znaków granicznych, powiadamiamy sąsiadów, których nieruchomości sąsiadując nieruchomością o pomiarach które będą prowadzone w danym dniu na działce przez geodetę. Z wykonanych pomiarów wyznaczenia kamieni granicznych geodeta sporządzi protokół, który obie strony muszą podpisać oraz z całą niezbędną dokumentacją geodezyjną musi zostać przyjęty do zasobu państwowego.

Trzeba mieć świadomość, iż czynność wyznaczenia znaków granicznych jest czynnością niewywołującą żadnych zmian stanu prawnego granic działki oraz nie stanowi procedury postępowania administracyjnego lub sądowego.

Jednakże są to ważne i niejednokrotnie trudne technicznie prace, ponieważ geodeta musi odtworzyć położenie kamienia granicznego dokładnie w tym miejscu, w którym pierwotnie znajdował. Aby to wykonać prawidłowo należy zbadać dokumentację z zasobu, pomiarowe materiały archiwalne a także niejednokrotnie przeprowadzić czasochłonną analizę na działce bazując na punktach pomiarowych, które są dostępne, a z których inny geodeta dokonał pomiaru nadając znakom ich pierwotne położenie.

Wyznaczenie przebiegu granic

Ustalenie przebiegu granic działki możemy wykonać gdy właściciel nieruchomości nie wie jak przebiega granica między działkami.

Usługi wytyczania granic geodeta może dokonać wtedy kiedy nie ma sporu o przebieg granicy a także w wyniku badania dokumentacji znajdującej się w PZGIK, gdy nie ma możliwości wyznaczenia lokalizacji znaków punktów granicznych.

Zawiadamiamy wtedy zainteresowane strony o pomiarach podjętych w celu wytyczenia przebiegu granic nieruchomości ewidencyjnych a także ustalamy przebieg granic, którego podstawą są:

  • zgodne wskazania właścicieli działki lub użytkowników wieczystych albo samoistnych posiadaczy
  • ostatni spokojny stan władania
  • zbadane w terenie położenie znaków granicznych wraz z analizą dokumentów znajdujących się w rejestrach państwowych.

Z wykonanych czynności geodeta musi sporządzić protokół wyznaczenia przebiegu granic, na którym powinny podpisać się w terenie wszystkie strony.

Procedura ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych musi być zgodnie z prawem zgłoszona do odpowiedniego terenowo PODGIK natomiast dokumenty powstałe w jej wyniku muszą być przekazane do Państwowego Zasobu po zakończeniu czynności geodezyjnych.

Usługi geodezyjne Toruń

Strona używa cookies
Ok