DJ, który poprowadzi imprezę
9 lutego, 2021
Usługi brukarskie
9 lutego, 2021

Co sprawia, że warto nawiązać współpracę z biurem rachunkowym?

Korzyści nawiązania współpracy z biurem rachunkowym można wyróżnić bardzo wiele. Podejmując współpracę z biurem rachunkowym obok tego, że zyskuje się styczność z wykształconym księgowym, to również wysokiej jakości obsługę. Chociaż głównie biuro zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, trzeba dodać, że istnieje więcej zadań, jakich się podejmuje. Dla przykładu realizuje wyceny pasywów i aktywów, tworzy zestawienia sald i obrotów albo segreguje i kataloguje dokumentację przedsiębiorstwa. Rozpoczęcie współpracy z biurem rachunkowym oznacza, że księgowa przejmuje część zobowiązań przedsiębiorcy, umożliwiając koncentrację na samym biznesie. Dzięki temu zyskuje się kontrolę nad zgodnością rozliczeń i dokumentów z kontrahentami. Oprócz tego biuro rachunkowe przeprowadza ewidencję wydarzeń gospodarczych, przygotowuje finansowe sprawozdania, a nawet składa deklaracje podatkowe i ZUS. Rzetelna współpraca nie jest jedynym powodem wskazującym na to, że warto nawiązać współpracę z biurem rachunkowym.

Biuro rachunkowe oferuje umiejętności, wiedzę oraz znajomość przepisów

Prawo podatkowe często się zmienia, z tej przyczyny nie ma się co dziwić, że biura rachunkowe gwarantują ciągłą aktualizację swojej wiedzy. Czujna obserwacja oraz szybkie dostosowanie do nowych zmian, zapewnia, że wszystkie rozliczenia i dokumenty będą miały poprawną strukturę, potrzebne informacje oraz zachowają konieczny porządek. Na bazie doświadczenia biuro rachunkowe wypracowało najlepszy sposób działania. Pracownicy orientują się, jak współdziałać z klientem, by odbierać dokumenty na czas oraz jak im pomagać w prowadzeniu biznesu. Co więcej klienci biura rachunkowego zwykle mają komplet informacji, a do tego kompleksową pomoc w przyswojeniu najnowszych przepisów. Księgowa we wszystkich obszarach działa w interesie przedsiębiorcy, dlatego z pewnością powiadamia o wprowadzonych obowiązkach i możliwościach, które ułatwią prowadzenie biznesu.

Zgodność i szybki dostęp do księgowych dokumentów

Wszelkie finansowe operacje działalności gospodarczej ewidencjonowane są przez dowody księgowe. Na ich bazie można dokonać prawidłowych rozliczeń, dlatego są ważnym elementem pracy . Wśród nich wyróżniamy takie dowody księgowe jak dokumenty zewnętrzne tworzone dla lub przez kontrahentów, dowody wewnętrzne odnoszące się do działań wewnątrz przedsiębiorstwa (np. listy płac), dokumenty zbiorcze lub dowody korygujące nanoszące poprawki na niepoprawne dokumenty. Biuro rachunkowe dba, by dokumenty przychodziły w komplecie i miały poprawną strukturę i wszelkie konieczne informacje. Najistotniejsze, by klient dostarczał wszelkie dowody na bieżąco, żeby księgowa mogła przeliczyć je w odpowiednim terminie.

Technika dostarczania dokumentów do biura rachunkowego z reguły zależy od jego zasad. W niektórych miejscach wymagane jest przesyłanie dokumentów księgowych oryginalnych. Niekiedy wystarczy odpowiednio opisana kopia. Niekiedy dokumenty należy przynosić prosto do biura , gdzieniegdzie wystarcza wysyłka skanu. Natomiast każde biuro rachunkowe zapewnia ochronę dokumentów przed zniszczeniem, niedozwolonym rozpowszechnianiem oraz wprowadzaniem zmian. Przedsiębiorca ma ciągły dostęp do swoich dowodów księgowych, szczególnie jeśli biuro rachunkowe używa nowoczesnych rozwiązań.

e-księgowość

Prężnie rozwijające się biura rachunkowe zwykle korzystają ze specjalnych programów elektronicznej księgowości. Ich fundamentalną zaletą jest elektroniczny wgląd do dokumentów z każdego urządzenia. Nowoczesna księgowość online umożliwia wprowadzanie wszelkich dokumentów księgowych, jakich zapisy online przechowywane są na w pełni chronionych serwerach. Oprócz tego te programy wspierają tworzenie rozliczeń i zestawień, a nawet wspomagają kontakt pomiędzy biurem rachunkowym, a klientem. Co więcej programy księgowości online są intuicyjne i proste w obsłudze. Osoby wdrażające z reguły proponują szkolenia, a także całkowite wsparcie i konsultacje techniczne. Takiego rodzaju programy są bezustannie aktualizowane, by były zgodne z najnowszymi przepisami i zapewniały bezpieczeństwo danych.

Komfortowa współpraca z biurem rachunkowym

Za sprawą nowoczesnych technologii jak księgowość online, a także dogodnościom w kwestiach oddawania dokumentów, współpraca z biurem jest bardzo wygodna. Co więcej wiele biur rachunkowych prezentuje rozbudowaną ofertę. Oprócz gruntownej obsługi księgowej w kwestiach prowadzenia ksiąg rachunkowych albo wyliczeń dla pracowników m.in. wspierają w zakładaniu działalności gospodarczej, przekazują deklaracje skarbowe do urzędu, reprezentują przed ZUS czy np. zapewniają telefoniczne konsultacje. Ważnym elementem współpracy jest również to, że każde biuro rachunkowe musi wykupić ubezpieczenie OC. W razie błędów z winy biura, konsekwencje finansowe zostaną pokryte z polisy biura rachunkowego, a sam przedsiębiorca nie poniesie żadnych kosztów. Równie istotnym atutem jest także zaoszczędzenie czasu. Biuro rachunkowe oferuje pomoc i wiedzę, dlatego sam przedsiębiorca nie musi zajmować się zmianami w przepisach lub  dokształcać się w tym zakresie. Współpraca zapewnia koncentrację na prowadzeniu firmy.

Księgowość

Strona używa cookies
Ok