Pieniądze w 15 minut, czyli pożyczki online
13 listopada, 2016
Parking lotniskowy parking przy lotnisku w Gdańsku parking Bastion przy lotnisku w Gdańsku
Parkingi lotniskowe w Gdańsku
21 listopada, 2016

Nowoczesne instalacje biogazowe

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

OZE – nowoczesne technologie pozyskujące ekologiczną energię

Odnawialne Źródła Energii (innymi słowy: OZE) są w naszym kraju oraz za granicą wyjątkowo popularne, o czym decyduje ich łatwa dostępność, ilość i wolny mechanizm odradzania za pomocą zwykłych mechanizmów przyrodniczych. Do takich źródeł trzeba zaliczyć:

 • geotermia
 • energia pochodząca z promieniowania słonecznego
 • energia wody
 • kinetyczna
 • energia pochodząca ze spalania biomasy

Energią biomasy określa się biogaz wysypiskowy, biogaz rolniczy, odrzuty drzewne, słomę i hodowle energetyczne. Z biomasy mamy możliwość zyskać dwie formy energii – termiczną oraz elektryczną. Dodatkowo możemy wyzyskać ją do wygenerowania paliwa.

Natomiast tzw. czysta biomasa to rośliny, ich komponenty, półfabrykaty pochodzące z przetwórstwa drzewnego, zrzynki drewnopochodne powstające w czasie przeróżnych procesów w branży papierniczej, tłuszcze, oleje, osady ściekowe, skrobia, łój pochodzenia zwierzęcego, odrzuty powstające w trakcie filtrowania ścieków i paliwa, np. – bioetanol, biodiesel oraz biogaz (a mianowicie te półwyroby oraz składniki, jakie uprzednio powstały w 100% z biomasy). Warto pamiętać, że biogaz powstaje także samorzutnie w wyniku rozkładania się masy organicznej. Jeśli chodzi o typ podłoża, które jest użytkowane przy specjalnej produkcji biogazu, rozróżnia się:

 • źródła komunalne, np. odpady pochodzące z materii organicznej
 • źródła pochodzące z sektora spożywczego, np. odpady z rzeźni
 • źródła zwierzęce, np. gnojowica
 • źródła płynące z produkcji roślinnej, np. uprawy energetyczne

Co jest potrzebne do otrzymywania biogazu?

Którakolwiek instalacja przeznaczona do produkcji biogazu posiada inną strukturę jeśli chodzi o zastosowany materiał. W sposób ogólny jednak można wymienić najważniejsze jej elementy, bez jakich właściwie nie byłaby w stanie funkcjonować: aparatura do początkowej obróbki biomasy, komora (poświęcona do fermentacji materiału), instalacja gazowa, układ grzewczy, instalacja elektromagnetyczna i instalacja, w której będzie można przekształcić gnojownicę. W obszarze przygotowywania oraz montażu instalacji biogazowych dobrą renomą w Toruniu cieszy się przedsiębiorstwo Wagra. Od 2010 r. posiada własną pracownię, gdzie wykonuje kompleksową dokumentację, np. sieci gazowych średniego ciśnienia, przyłączy i instalacji dla domków jednorodzinnych i domów wielorodzinnych lub bioelektrowni bazującej na gazie wysypiskowym (czyli właśnie biogazie).

Decydującymi jego składnikami są: metan (80%) oraz dwutlenek węgla (do 37%). Do kolejnych komponentów należy, m.in. tlen (do 1%). Metan jest łatwopalny, natomiast w większym natężeniu – wybuchowy. Z tego powodu dobrym zabiegiem na zagwarantowanie energii dla domu i ochrona przyrody (metan uszkadza bowiem powłokę ozonową Ziemi) jest budowa efektywnego systemu do odgazowywania.

Biogazownia i elektrociepłownia wcale nie są tym samym. Pierwsza instalacja służy wyłącznie do otrzymywania biogazu, druga – do uzyskiwania energii elektrycznej i cieplnej z biogazu. Biogazowania jest jednym z modułów elektrociepłowni na biogaz.

Dwa główne zabiegi na odgazowanie

Najprostszym jest odgazowanie bierne, które opiera się w skrócie na wykopywaniu w bryłach wysypiska otworów (przez całą ich grubość). Następnie kładzie się w nich rury perforowane – wewnątrz nich będzie przepływał gaz. Zostanie spalony przez specjalne pochodnie do spalania biogazu, a skutkiem ubocznym jest woda oraz dwutlenek węgla. Za pomocą niniejszej technice trujące gazy praktycznie w ogóle nie są przekazywane do atmosfery. Aktywne Odgazowanie składowiska odpadów polega na wykorzystaniu identycznej struktury, jednak rozbieżnością jest umocowanie jej do przewodów gazowych z podzespołem ssąco – regulacyjno – pompujących. Przy jego używaniu biogaz wysysany jest ze składowiska śmieci w subtelniejszy sposób. Poza tym zasłania się je powłoką glinowo – piaskową i rekultywacyjną. By uzyskać optymalną szczelność, osadza się w niej nieprzepuszczalną folię. Gaz powstały za pośrednictwem odgazowania aktywnego używa się w pierwszej kolejności do uzyskiwania ciepła (kotłownie gazowe), energii elektrycznej (generatory) i cieplnej (wraz z elektryczną; w systemach kogeneracyjnych). W dokonaniu właściwego wyboru pomogą fachowcy z przedsiębiorstwa Wagra, którzy mają dobrą wiedzę oraz kwalifikacje w przygotowywaniu oraz montowaniu takich instalacji. W ofercie można wyszukać takie usługi, jak:

 • konstrukcja całkowitych systemów, pozwalających odgazować odpady komunalne
 • odgazowanie wysypisk odpadów za pośrednictwem systemu biernego
 • opracowywanie instalacji do modyfikowania oraz oczyszczania biogazu (np. w oczyszczalniach ścieków)
 • montowanie maszyn oczyszczających biogaz

Pracownicy firmy w jakiejkolwiek chwili zapewniają pomoc. Są w stanie wykonać przygotowawczą analizę co do zyskowności całkowitej inwestycji. Dodatkowo mamy szansę poprosić o wykonanie symulacji biogazowej, monitoring, renowację i serwis konkretnych urządzeń.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o instalacjach biogazowych, ten odnośnik przekieruje Cię na odpowiednią stronę – Biogaz

Strona używa cookies
Ok