Jak założyć firmę i dlaczego warto nawiązać współpracę z biurem rachunkowym
Jak założyć działalność gospodarczą oraz czy warto korzystać z usług biura rachunkowego
8 grudnia, 2022
Jak przygotować się do wszczepienia implantów zębów
Jak pacjent powinien przyszykować się do aplikacji implantów zębów
10 lutego, 2023

Jak działa współpraca z biurem rachunkowym

Jak wygląda współpraca z biurem rachunkowym

Korzyści płynące ze współpracy z księgową da się wyliczać długo startując od terminowości i rzetelności usług, a stopując na przyjemnej atmosferze w ciągu spotkań. Warto pochylić się na moment nad tym, jak rzeczywiście wygląda współpraca z księgową, czy istnieją wymagania wobec przedsiębiorcy i co przedsiębiorca zyskuje na takiej współpracy.

Zadaniem biura rachunkowego jest troska o interesy klienta, aby zyskiwał jak najszersze korzyści w obszarze księgowości. Przyswojenie aktualnych przepisów umożliwia księgowej weryfikację, które ulgi i odliczenia przysługują klientowi i czy ich używa. W ten sposób przedsiębiorcy posiadają możliwość optymalizacji wydatków tym samym stosując się do żadnych praw i zasad. Biuro rachunkowe bezustannie sprawdza aktualizacje w ustawach, dlatego klient może poprosić o pomoc lub z obawami, jeśli ustalone aktualizacje są dla niego niezrozumiałe. Nawet jeżeli biuro nie oferuje doradztwa, przedsiębiorca zwykle może zadać pytanie, gdy coś jest trudne. Warto dodać, że biuro rachunkowe, wykonując usługę obsługi klienta dba o to, by kolejne rozliczenia zawsze były wysyłane na czas, a dzięki nowoczesnym systemom informatycznym, większość powtarzalnych działań jest automatyzowana, a rozliczenia są skrupulatnie przygotowywane i weryfikowane. Tą metodą klienci nie muszą przejmować się księgowością i mogą poświęcić uwagę pozostałym obszarom działalności przedsiębiorstwa.

Kluczowym aspektem współpracy z księgową jest ciągły kontakt bazujący na przyjaznej relacji. Przedsiębiorca ma sposobność kontaktu z księgową w pilnych sprawach, ale niezbędne jest także to, by przedsiębiorcy też byli dostępni dla księgowej. Może być tak, że będzie należało coś wyjaśnić i omówić, z tego powodu istotne jest, by klienci nie bali się kontaktu z biurem. Niezależnie od sytuacji, celem księgowej jest pomoc. Jeśli jedna ze stron jest w danym momencie nieosiągalna, na pewno uda się porozumieć później. Dobry kontakt wpływa na dobry przepływ informacji, dzięki czemu współpraca jest znacznie bardziej miła.

Życzliwa atmosfera we współpracy pomiędzy księgową, a przedsiębiorcą, cechująca się zrozumieniem i otwartością wpływa także na budowanie zaufania. W ten sposób klienci bez oporu powierzają księgowym swoje dokumenty i inne sprawy, tym samym otrzymując terminową i rzetelną obsługę.

Główne zasady współpracy z księgową

Współpraca bez względu na wszystko opiera się o konkretne omówione z góry wytyczne, dzięki którym obie strony mają świadomość, czego mogą się spodziewać i jakie oczekiwania realizuje współpraca. Bez względu na to, czy do księgowej trafia klient, który dopiero chce założyć firmę czy klient, który posiada działalność gospodarczą od lat, ale stawia na nowe biuro rachunkowe przejmujące jego sprawy księgowe, za każdym razem na początku należy omówić zasady, które będą egzekwowane w trakcie współpracy. Te ustalone odgórnie główne obszary gwarantują, że nie pojawią się żadne wątpliwości.

http://www.biuro-rachunkowe-wloclawek.pl/

Ustalenie warunków współpracy między księgowym a klientem

Praca z każdym biurem rachunkowym opiera się o stworzoną umowę, jednak zanim dotrzemy do podpisania jej, w pierwszej kolejności księgowa razem z przedsiębiorcą ustala warunki współpracy. Pośród takich ustaleń będą wytyczne określające dostępność biura i klienta do kontaktu, sposobu przywożenia, przetrzymywania i wyliczania dokumentów, odpowiednie terminy, które mają zostać przestrzegane, aby biuro rachunkowe miało czas wykonać odpowiednie rozliczenia, zanim upłynie termin ich złożenia na przykład do US albo ZUS. W trakcie omawiania warunków współpracy z biurem rachunkowym ustalane są także koszty usług księgowych. Te kwoty zwykle zależą od ilości dokumentów, ilości pracowników, rozliczania VAT-u i innych kryteriów, które oddziałują na potrzebę zaangażowania księgowej. Kiedy niezbędne ustalenia będą już omówione i zaakceptowane przez klienta i biuro, przygotowana zostanie umowa.

Podpisanie umowy z księgową

Umowa z księgową opisuje wszelkie ustalenia, jakich księgowa dokonała z klientem. W tej umowie nie może pojawić się nic, czego nie ustalono w czasie omawiania warunków współpracy. W momencie podpisania umowy współpraca zostaje rozpoczęta i od tego momentu księgowa zobowiązuje się do wykonywania usług jak najlepiej stosując się do zatwierdzonych kryteriów. Przekroczenie omówionych zasad może zakończyć się zerwaniem umowy także ze strony księgowej, jeśli klient nie pilnuje swoich zobowiązań.

Dostarczanie dokumentów

Podstawowym wśród najistotniejszych zobowiązań, które leżą po stronie klienta, jest odpowiednie przekazywanie dokumentów . Zwykle umowy regulują kiedy klient ma przekazywać potrzebne dokumenty , aby wszelkie rozliczenia mogły zostać przygotowane terminowo. Dla przykładu w dla biur rachunkowych niewłaściwe jest, by klienci przekazywali dokumenty w końcowym terminie   rozliczeń i liczyli na to, że zostaną one przygotowane w terminie. Bardzo często księgowe życzą sobie, aby dokumenty docierały do biura najpóźniej około 10 dnia miesiąca, aby był czas na wdrożenie ich do systemu, a potem prawidłowe rozliczenie. Przeważnie dokumenty można przekazywać drogą elektroniczną albo osobiście w siedzibie biura.

Przedstawicielstwo klienta przed US i ZUS

Sporo biur rachunkowych oferuje przedstawicielstwo przedsiębiorców w takich miejscach jak Urząd Skarbowy czy ZUS. Wystarczy dać specjalne pełnomocnictwa, za sprawą których księgowa zyska możliwość reprezentowania przedsiębiorcy z ogromnym naciskiem na jego dobro.

Wsparcie z zakresu księgowości

Nawet gdy biuro rachunkowe nie prowadzi doradztwa, na pewno zawsze udzieli informacji na niezbędne pytania lub wyjaśni dodawane do ustaw nowości. To wskazuje, jak ważne jest dla biur rachunkowych, aby współpraca z przedsiębiorcą była jak najbardziej owocna i korzystna dla każdej ze stron. Warto zatem korzystać z usług księgowych.

Strona używa cookies
Ok