Implanty – Klinika stomatologiczna Toruń
12 lutego, 2021
Chirurgia szczękowa – zabiegi ?
12 lutego, 2021

Leasing jest metodą finansowania łączącą w sobie jednocześnie kredyt oraz dzierżawę. Na bazie umowy podpisanej z podmiotem finansującym (lesingodawcą) możliwe jest eksploatowanie środka trwałego. Podmiot finansujący zakupuje wskazany w umowie przedmiot, a następnie przekazuje go leasingobiorcy, a ten korzysta z niego płacąc za raty leasingowe. Wraz z końcem umowy istnieje możliwość, by zakupić przedmiot leasingu na własność, a cena zakupu stanie się niższa niż rynkowa wartość.

Przeważnie przedmiotem leasingu jest rzecz ruchoma lub nieruchoma, służąca zarabianiu. Z uwagi na to przedmiotem leasingu może być zostać np. lokal, maszyny produkcyjne, linie produkcyjne, sprzęt biurowy, komputery i wiele innych. Najbardziej popularnym przedmiotem leasingu dla firm są auta ciężarowe oraz osobowe i to na nie, bez trudu znaleźć obszerny zakres ofert.

Jakie są typy leasingu dla firm

Wyróżniane są głównie 2 rodzaje leasingu: finansowy i operacyjny. Myśląc o wzięciu środka trwałego w leasing, powinno się rozważyć, jaka z opcji okaże się korzystniejsza. W operacyjnym leasingu dla firm VAT naliczany jest wspólnie z następnymi ratami. Zaletą tego typu leasingu jest to, że znaczną część wydatków da się zawrzeć w kosztach uzyskania przychodów. Na przykład dla aut będzie to obok raty leasingowej, początkowa opłata, faktury za paliwo, przeglądy mechaniczne albo kupno wyposażenia.

Chociaż leasingobiorca ma za zadanie wpłacania rat leasingowych, w czasie okresu umownego sam przedmiot pod leasing pozostaje własnością podmiotu finansującego, dlatego nie wolno wpisywać go jako swojego w ewidencji. Obok tego operacyjny leasing dla firm wymaga określenia czasu umowy na przynajmniej 40% czasu amortyzacji środka trwałego leasingu.

W przeciwieństwie do tego, leasing finansowy umożliwia wprowadzenie amortyzującego odpisu, ponieważ przedmiot pod leasing od początku jest własnością firmy. Umowę przygotowuje się na określony czas, jednak nie trzeba wskazać okres trwania minimalnego. Można więc podpisać umowę na okres zgodny z potrzebą. Inną różnicą jest to, że w finansowego leasingu dla firm pełen VAT regulowany jest razem ze startową ratą leasingową. Z kolei do kosztów uzyskania przychodu dodaje się zaledwie odsetki z rat, a nie całe raty.

Kto może wziąć leasing dla firm?

Leasing mogą wziąć nawet firmy, jakie dopiero założyły swoją działalność. Możliwość uzyskania leasingu zależy od podmiotu finansującego oraz środka trwałego, który firma planuje leasingować. Niektórzy leasingodawcy udostępniają możliwość leasingu dla firm już od pierwszego dnia działalności. Dla większości podmiotów finansujących minimalny okres to 3 miesiące od momentu założenia firmy. Od pierwszego dnia funkcjonowania firmy najłatwiej uzyskać leasing na samochód osobowy lub dostawczy. W przypadku innych środków trwałych takich jak lokale czy maszyny z reguły minimalny czas posiadania działalności wynosi sześć miesięcy, chociaż z reguły sięga nawet całego roku. Firmom z długim stażem pracy zdecydowanie łatwiej wziąć leasing.

Używanie przedmiotu pod leasing

Każdy przedmiot pod leasing dla firm powinien być przede wszystkim obowiązkowo ubezpieczony przez leasingobiorcę. Wszystkie samochody muszą mieć wykupione Auto Casco, a maszyny i sprzęt muszą zostać ubezpieczone od zniszczeń i kradzieży. Wydatki serwisowania i reparacji również spoczywają w obowiązku leasingobiorcy, o ile umowa nie wskazuje, że w ratach leasingowych dodane będą koszty obsługi serwisowej. Istotne jest, żeby po podjęciu leasingu dla firm, wszystkie naprawy były wykonywane przez autoryzowany serwis. Zazwyczaj nie jest istotne, kto będzie używał z przedmiotu w leasingu, o ile firma nie planuje wynajmować ani użyczać go klientom czy kontrahentom.

Dlaczego warto wziąć leasing dla firm?

Podstawową zaletą podjęcia leasingu dla firm jest zmniejszenie podatku z uwagi na dodanie rat leasingowych w koszty uzyskania przychodu. Dużym plusem jest też dopasowanie wysokości rat . Co więcej jest to korzystniejsze od kredytu. O wiele łatwiej zdobyć leasing tak samo pod względem formalności, jak i zabezpieczeń, z kolei w sytuacji, gdy przedsiębiorca zechce pobrać kredyt na odrębny cel, regulowanie rat leasingu nie zmienia zdolności kredytowej. I o ile leasing dla firm opisują zasady umowy, co do okresu trwania, a sam przedmiot zazwyczaj nie jest własnością firmy, warto rozważyć leasing.

Wygaśnięcie umowy leasingowej

Aspektem, który zdaje się szczególnie istotny to możliwość kupna na własność przedmiotu leasingu. W głównej mierze w sytuacji leasingu dla firm z niewielkim wykupem. Wtedy środek trwały da się nabyć niższym kosztem niż jego rynkowa wartość. Ponadto wykupienie przedmiotu leasingu dla firm da się dodać w koszty uzyskania przychodu, a do tego odliczyć od niego VAT. Oprócz tego do kosztów da się policzyć również wszystkie koszty połączone z korzystaniem. Dodatkowym plusem jest to, że w wielu przypadkach po ukończeniu jednego leasingu, prościej uzyskać następny leasing dla firmy.

http://kredyty.torun.pl/leasing/

 

Strona używa cookies
Ok