Kurs angielskiego - szkoła językowa Toruń
Kursy angielskiego toruń
30 sierpnia, 2020
ekrany led - telebimy diodowe
Ekrany diodowe
30 sierpnia, 2020

Sporządzanie testamentu

Przygotowanie testamentu służy przekazaniu zebranego dobytku po śmierci. Testament jest dokumentem, gdzie spisuje się osoby, które uzyskają spadek. By dokument był pełnomocny musi realizować kilka kryteriów uwzględnionych w prawie spadkowym. Głównie osoba pragnąca spisać testament, musi mieć zdolność czynności prawnych i spisać go bez pośredników przy całkowitej świadomości czynu. Testament obowiązuje jedynie w dniu otwarcia spadku, tj. po zgonie testatora. W innych okolicznościach przekazanie dobytku na bazie testamentu nie jest możliwe. Według przepisów spadkodawca ma prawo spisać testament w trzech formach, ale według każdej z nich należy zachować wskazane przez prawo wytyczne.

Jakie są formy testamentu?

Testament własnoręczny – według tej formy spadkodawca musi spisać dokument w całości pisemnie i opatrzyć go datą i podpisem. Równie istotne jest, żeby z zapisu jasno można było stwierdzić, komu oddany zostanie dobytek i w jakiej części, jeżeli np. zostanie rozdzielony na więcej niż jedną osobę. W takiej formie niedozwolony jest wydruk z komputera.

Testament ustny urzędowy – występuje najczęściej w formie aktu notarialnego. Z doświadczenia notariuszy wynika, że warto jest wybrać tę formę testamentu, nie tylko ze względu na to, że notariusz zadba o poprawność dokumentu. Testamenty własnoręczne są z reguły kwestionowane, kiedy dochodzi do konfliktów między spadkobiercami. Spisanie testamentu u notariusza daje pewność, że dokument będzie poprawny . Przygotowuje się go w obecności dwóch świadków, którzy tak jak spadkodawca i notariusz składają podpisy poświadczające spisanie dokumentu. Dodatkowym dowodem jest też protokół spisywany w czasie spotkania.

Testament ustny szczególny – wykorzystuje się go tylko wtedy, kiedy istnieje szczególne prawdopodobieństwo nagłej śmierci testatora. Dotyczy to okoliczności szczególnych np. epidemii, ciężkiej choroby, wojny. Taki testament może zostać przygotowany w równoczesnej obecności trzech świadków i musi zostać zapisany, a następnie podpisany przez przynajmniej dwóch świadków.

Istotne jest także to, że każdy testament stanie się nieważny jeżeli spadkodawca przygotuje go zmuszony albo w wyniku błędu, czyli jeżeli nie będzie stworzony świadomie i z w własnej woli. Co więcej testament określa wolę tylko jednej osoby, z uwagi na to nie może zostać zapisany np. wspólnie przez małżonków.

Zapisywanie testamentu u notariusza w kancelarii notarialnej daje korzyści

Notariusz powinien odmówić spisania testamentu jeśli tylko podejrzewa, że spadkodawca oświadcza wolę zmuszony albo nie jest w pełni świadomy swojego czynu. Jeśli nie ma w tej kwestii wątpliwości, na równi z główną zaletą – pewnością, że przygotowany u notariusza dokument jest zgodny według prawa i ważny, znajdujemy też inne korzyści płynące z przygotowanie testamentu w formie aktu notarialnego.

Dzięki pomocy notariusza stworzenie dokumentu nie powinno być skomplikowane, a ponadto jego treści będą zrozumiałe i nie pozostawią wątpliwości co do woli testatora. Testament w formie aktu notarialnego będzie trudniejszy do podważenia w razie konfliktów pomiędzy spadkobiercami i innymi osobami, które nie będą zapisane w testamencie.

Ponadto, warto mieć na uwadze, że wszystkie akty notarialne sporządzone u notariusza muszą być przechowywane w kancelarii notarialnej. Osoby uczestniczące otrzymują jedynie odpis. Za sprawą tego oryginał przechowywany jest bezpiecznie i nawet gdy odpis się zniszczy albo zgubi, bez większych trudności można odebrać kolejny u notariusza.

Przygotowanie testamentu u notariusza pozwala też na wpisanie go w Rejestrze Testamentów. To prosta baza danych, w której spadkobiercy mogą ustalić, w jakiej kancelarii notarialnej znajduje się testament, w którym są uwzględnieni. W Rejestrze nie ma treści testamentu, a wiadomość o tym, że konkretna osoba sporządziła testament jest tajna do końca jej życia. Rejestr właściwie pomaga znaleźć miejsce testamentu, a sam wpis jest bezpłatny, własnowolny i zawsze można z niego zrezygnować.

Czy poprzez testament można przekazać komuś konkretną rzecz?

Zapisanie konkretnej rzeczy majątku jest możliwe tylko na podstawie testamentu w formie aktu notarialnego i tylko poprzez zapis windykacyjny. Decydując się na ten zapis u notariusza, możemy przekazać przedmiot majątkowy (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), zbywalne prawo majątkowe, a także przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne. Istotne jest, żeby w chwili otwarcia spadku przedmiot należał do spadkodawcy, w przeciwnym razie taki zapis zostanie unieważniony.

Czy da się odwołać testament?

Pełnomocnym testamentem będzie ten spisany jako ostatni, ze względu na to najprostszym sposobem na unieważnienie dokumentu, jest zapisanie nowego. W najnowszym testamencie przygotowanym u notariusza, uwzględnia się odwołanie poprzedniego. Jeśli nie będzie tego wskazania nowy testament odwołuje poprzedni o tyle, o ile nie są ze sobą zgodne. Innym sposobem jest zniszczenie testamentu albo pozbawienie go cech, od których zależy jego ważność. Testament zostać odwołany tylko częściowo albo w całości.

Notariusz Toruń

Strona używa cookies
Ok