Parking lotniskowy parking przy lotnisku w Gdańsku parking Bastion przy lotnisku w Gdańsku
Parkingi lotniskowe w Gdańsku
21 listopada, 2016
Dj na wesele polsko-angielskie Wodzirej na wesele wielokulturowe Dj na wesele mieszane
Sceneria dźwiękowa wesela wielokulturowego
25 listopada, 2016

Technologie pozyskiwania biogazu

Biogazownie pochodnie do spalania biogazu instalacje na biogaz

W których miejscach biogaz może być nadrzędnym źródłem energii?

Po pierwsze w oczyszczalniach ścieków, gdzie sfermentowane odpady pochodzenia biologicznego są zasadniczym źródłem do zdobywania energii. W rezultacie udaje się zrównoważyć naloty ściekowe, zaś oczyszczalnia nie musi wyzyskiwać kolejnych źródeł zasilania. Osady pochodzące ze ścieków są wytworami ubocznymi, występującymi w wyniku procesu czyszczenia ścieków. Fermentacja ma miejsce w specjalnej komorze, gdzie substancja organiczna jest rozkładana za sprawą bakterii metanowych. Podczas ich „działania” jest produkowany właśnie biogaz. Po drugie – na wysypiskach odpadków lokalnych (biogaz nazywany jest gazem wysypiskowym). Z nich przedostaje się prosto do atmosfery, stwarzając w niej szkodliwe zmiany, m. in. pustosząc warstwę ozonową Ziemi. Bardzo istotne jest, ażeby go „wyławiać”, gdyż za obfite stężenie metanu wymieszanego z powietrzem jest groźne oraz – zwyczajnie – grozi wybuchem. Efektywnym środkiem na rozwiązanie owego kłopotu jest odgazowanie składowiska odpadów. Można to zrealizować na dwa sposoby: biernie oraz aktywnie. W pierwszej sytuacji całą masę odpadową trzeba przedziurawić na na całej powierzchni, a w otworach rozmieścić rury dziurkowane, przez które będzie przesuwał się biogaz. Końcowymi fragmentami rur są pochodnie do spalania biogazu. Ryzyko jest faktycznie eliminowane, lecz owy sposób ma jeden wielki defekt: gazu wydostającego się z wysypiska wcale nie można w żaden sposób zużytkować. W całości zostaje spalony przez pochodnie. Dlatego lepszą strategią jest aktywne odgazowanie, które polega na tym, że biogaz jest lekko zasysany przez komponent ssąco – regulacyjno – pompujący. Szczelność wysypiska nieczystości opiera się na dwóch powłokach: rekultywacyjnej oraz glinowo – piaskowej. Gospodarstwa agrarne też wyzyskują technologie wsparte na biogazie (biogazownie rolnicze), który pochodzi przykładowo z pozostałości po produkcji rolnej lub odchodów zwierząt gospodarskich.

Zalety wykorzystywania biogazu

Obok redukcji wyrzucania do atmosfery toksyn, korzyści ze stosowania biogazu jest co najmniej kilka. Biogaz przynależy do Odnawialnych Źródeł Energii, więc im więcej osób będzie z niego czerpało, tym mniejsze będzie zapotrzebowanie na kopalne surowce energetyczne (w czasie ich spopielania tworzą się trujące związki). Jego własnością jest modyfikowanie jakości obornika (powstaje tzw. poferment, a mianowicie przefermentowana gnojowica, która ma mniejszą zawartość „groźnych” bakterii oraz jest oczyszczona z chwastów), zdolność do utrzymania utrwalenie humusu w glebie i redukcja patogenów (w wyniku higienizacji). Co istotne, za pomocą biogazu, spada o blisko 80% intensywność odorów, a wody powierzchniowe i gruntowe udaje się w znacznym stopniu „wyzwolić” od zabrudzeń.

Cel: Wznoszenie biogazowni

Zbudowanie instalacji biogazowej dobrze byłoby powierzyć firmie, która posiada duże doświadczenie oraz przydatne uprawnienia. W Toruniu wiodącą firmą jest Wagra, która świadczy takie usługi, jak: przygotowywanie budowy gazowych, ich budowę, zamontowanie i dozór, rewitalizację rejonów zielonych, organizowanie i budowę kompleksów odgazowania wysypisk śmieci, zamontowanie kompletnej instalacji do uzyskiwana biogazu ze ścieków, osobnych pomp do jego odsysania oraz zamontowanie generatorów prądu. Firma dysponuje doskonałej klasy sprzętem, w tym zgrzewarkami do montażu gazociągów, i przeprowadzania prób szczelności instalacji.

Ile „pochłonie” inwestycja?

Koszt zbudowania biogazowni zależy od wielu elementów, np. od miejsca, charakteru składnika, który będzie w niej eksploatowany czy sumy dofinansowania. Średni wkład wynosi około 15 mln zł/MW, natomiast inwestycja będzie opłacalna w przeciągu 3 lat. Jeśli mamy na uwadze mniejsze biogazownie, które posiadają moc 230 kW, wtedy koszt wynosi koło 21 mln zł w przeliczeniu na 1 MW. Inwestycja zwraca się w około 5 lat. Warto nadmienić, iż biogaz trzeba zaliczyć do jednego z wysoce stabilnych źródeł energii. Proces fermentacji substancji organicznej jest procesem nieprzerwanym, co oznacza, że występuje przez pełen rok. pełen Instalacja biogazowa może wtedy nie tylko się zwrócić, lecz dodatkowo przynosić spore zarobki. Jest to zależne od czasu przebywania w mechanizmie rozkładającej się materii, okazałości zbiorników lub poziomu zużycia powstałego ciepła.

Który teren będzie idealny pod biogazownię?

W pierwszej kolejności ten, do którego inwestor posiada prawo (posiada umowę przeniesienia własności albo dzierżawy), posiada minimum 2-3 ha i nie posiada profilu wydłużonego, smukłego prostokąta. Przed zaprojektowaniem konstrukcji trzeba rzucić okiem, czy w przeciągu kilkunastu miesięcy nie uda się otrzymać ościennych działek (przyczynią się do rozbudowy biogazowni). Kolejnymi etapami są: sprawdzenie schematu zagospodarowania przestrzennego, usytuowania biogazowni względem innych zabudowań, m in. domków jednorodzinnych, usytuowania sieci energetycznej, uzbrojenia gruntu oraz odległości od zbioru materiału.

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem oraz pobieraniem biogazu, kliknij w ów link – Odgazowanie składowiska odpadów

Strona używa cookies
Ok