DJ na wesela i osiemnastki
5 kwietnia, 2016
Projektowanie ogrodów dla wyjątkowych Klientów
16 maja, 2016

Odszkodowania komunikacyjne dla każdego

Odszkodowanie to rekompensata szkody, która powstała jako rezultat zdarzenia, za które odpowiada które odpowiedzialny jest sprawca. Bardzo często zdarza się, że w rezultacie, dajmy na to, wypadku w ruchu drogowym, nasz samochód doznaje poważnych uszkodzeń, albo, ze względu na wielkość zniszczeń podlega kasacji. Wtedy, będąc osobą ubezpieczoną możemy liczyć na wypłatę odszkodowania, za które szybko naprawimy samochód lub kupimy nowy. Odszkodowanie pełni szczególną funkcję w przypadku zdarzeń, w których osoby poszkodowane doznały poważnego uszczerbku na zdrowiu. Uzyskanie pieniędzy oznacza szybszy powrót do zdrowia i pomaga w utrzymaniu rodziny na godnym poziomie. Czasami zdarza się jednak, że nieuczciwe towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają kwotę odszkodowania lub nie chcą jej wypłacić. W takich sytuacjach mogą Państwo zgłosić się do profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej Salus, która specjalizuje się w obsłudze roszczeń odszkodowawczych na terenie Torunia, Bydgoszczy, Inowrocławia i Włocławka. Dla nas Klienci są naprawdę ważni. Nie pozwolimy Ci zostać samemu z dochodzeniem należnego Tobie odszkodowania. Zapoznaj się z nasza ofertą.

Czym jest wypadek komunikacyjny?

Wypadek komunikacyjny jest przedstawiany jako zdarzenie w ruchu lądowym, w którym bierze udział co najmniej jeden samochód lub pojazd nie mechaniczny oraz którego skutkiem są szkody w majątku lub szkody na osobach biorących w nim udział. Wypadki drogowe przynoszą przeważnie niezwykle trudne uszkodzenia, dlatego też potrzebna jest szybka i efektywna pomoc finansowa w postaci odszkodowania. Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny jest przeważnie wypłacane przed ubezpieczyciela, aczkolwiek, jako ofiara wypadku samochodowego, jesteśmy również uprawnieni do uzyskania odszkodowania od sprawcy wypadku w procesie cywilnym. Odzyskiwanie odszkodowania uruchamia proces likwidacji szkód, w trakcie którego powołany likwidator szacuje wielkość strat i ich wartość. Swój protokół likwidator przedstawia komisji odszkodowawczej w konkretnej firmie ubezpieczeniowej, która stanowi o wielkości sumy odszkodowania. Oprócz odszkodowania ofiary wypadków mogą również liczyć na wypłatę zadośćuczynienia oraz renty. Niezależnie od formy szkód, kancelaria odszkodowawcza Salus jest stale gotowa pomóc Tobie na dowolnym etapie uzyskiwania odszkodowania za wypadek komunikacyjny.

Dochodzenie odszkodowania za wypadek przy pracy

W razie wypadku w pracy, każdy zatrudniony jest upoważniony do uzyskania właściwego odszkodowania od firmy ubezpieczającej konkretny zakład pracy. Sam wypadek przy pracy określa się jako zaskakujące zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną wywołujące uraz albo śmierć, jakie nastąpiło w związku z pracą, czyli podczas dokonywania normalnych prac i zobowiązań służbowych, realizowania przez pracownika czynności na rzecz przełożonego albo w trakcie pozostawania w dyspozycji pracodawcy. Tak samo jak wypadek przy pracy rozważa się także wypadek w drodze do pracy. Po wystąpieniu wydarzenia, które spowodowało uszczerbek na zdrowiu zatrudnionego, przełożony jest zobowiązany do zawiadomienia stosownego, okręgowego inspektora pracy, a także do powołania zespołu powypadkowego, który poprowadzi dochodzenie w zakładzie pracy i odda oficjalny protokół właściwej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wówczas pracownik może wnioskować o specjalne, jednokrotne odszkodowanie za wypadek przy pracy. Dodatkowo, poza dochodzeniem odszkodowania od ZUS-u poszkodowany pracownik, może zdobyć odszkodowanie na zasadach ogólnych od samego pracodawcy. Salus, jako profesjonalna kancelaria odszkodowawcza wielokrotnie zajmowała się obsługą roszczeń odszkodowawczych związanych z wypadkiem przy pracy. Potrafimy pomóc także Tobie i razem otrzymać wysokie odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Dochodzenie odszkodowania za błąd medyczny

Jakiekolwiek zabiegi lekarskie maja na celu poprawę wydolności organizmu, jak i ratowanie ludzkiego życia. Zazwyczaj operacje przebiegają korzystnie, a ich skutek jest satysfakcjonujący. Jednak czasami w trakcie diagnozowania chorego, albo w trakcie zabiegu lekarz popełnia błąd, który skutkuje uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta. W takich okolicznościach konieczne jest zapełnienie sobie komfortu pieniężnego, poprzez osiągnięcie należnego odszkodowania za błąd medyczny. Błąd lekarski opisuje się jako sprzeczne z obowiązującą nauką działanie lub zaniechanie, którego rezultatem jest zakażenie, naruszenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć chorego. Takie działanie albo zaniedbanie może powstać podczas badania, leczenia lub operowania chorego, zaś jego efekty są niezwykle często nieusuwalne. Błąd lekarski rekompensuje odszkodowanie, które gwarantuje godziwe życie i wsparcie finansowe podczas rekonwalescencji. O wielkości odszkodowania przesądza komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, która bierze pod uwagę wszystkie przesłanki sprawy. Jednoznacznie, poszkodowany pacjent może ubiegać się także o odszkodowanie od przychodni na zasadach ogólnych. Nasza kancelaria odszkodowawcza pomoże Tobie w otrzymywaniu odszkodowania za błąd medyczny i postara się otrzymać największą, możliwą kwotę, jaka pozwoli Ci wstać na nogi.

Od początku istnienia, głównym priorytetem kancelarii odszkodowawczej Salus była obsługa wszelkiego rodzaju zdarzeń, które spowodowały wystąpienie szkody materialnej i niematerialnej. W procesie dochodzenia odszkodowań dla naszych Klientów, korzystamy jedynie ze zaufanych i uczciwych narzędzi, bazując na ogromnej wiedzy na temat prawa, administracji i finansów. W naszej firmie zatrudniamy jedynie najlepszych fachowców, których wiedza i bogate doświadczenie, wspomagają proces dochodzenia odszkodowania dla naszych Klientów. Jesteśmy specjalistami w szybkim i skutecznym dochodzeniu takich świadczeń, jak odszkodowania, zadośćuczynienia, renty i zwroty kosztów leczenia, które dla wielu osób są ostatnią deską ratunku.

Odszkodowania komunikacyjne dla każdego – poznaj naszą ofertę!

Strona używa cookies
Ok