Agencja reklamowa - banery - neony - oklejanie samochodów - kasetony reklamowe
Oryginalne reklamy na zamówienie
14 października, 2016
Darmowe ogłoszenia nieruchomości Zamki na sprzedaż Domy Lokale Mieszkania na sprzedaż
Na co zwrócić uwagę przy zakupie nieruchomości?
17 października, 2016

Jakie są typy aktów notarialnych i ile wynosi taksa notarialna?

Notariusz Akty notarialne Testamenty Taksa notarialna

Akt notarialny jako podstawowy dokument urzędowy

Akty notarialne kwalifikuje się do kluczowych dokumentów formalnych, dzięki którym szczegółowo zostaje określona czynność prawna. Sporządza się je wtedy, kiedy zdecydowanie domagają się tego akty prawne lub jeśli dwie osoby stwierdzają taką decyzję. Od tychże dwóch czynników zależy sama postać danego aktu notarialnego, która może być zastrzeżona w paru przypadkach:

 • Jeśli osoba właściwie nie umiejąca czytać złoży oświadczenie woli na piśmie
 • Kiedy zajdą okoliczności podpisania umowy zobowiązującej do przejścia własności nieruchomości
 • Kiedy zajdą okoliczności podpisania umowy przekazującej własność nieruchomości, która zostaje zawarta w celu spełnienia trwającego przedtem zobowiązania do przekazania własności nieruchomości
 • Dotyczy ponadto umowy zawieranej w celu wydłużenia terminu wieczystego użytkowania
 • Umowy, jaka zobowiązuje do przejścia upoważnienia wieczystego użytkowania oraz umowa przesuwająca takie prawo
 • Oświadczenia osoby będącej darczyńcą w trakcie podpisywania umowy darowizny
 • Umowy poruszającej podział spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość
 • Zrzeczenia się dziedziczenia przez następnego spadkobiercę formalnego i anulowanie niniejszego zrzeczenia
 • Umowy spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Statutu spółki komandytowo – akcyjnej oraz spółki akcyjnej
 • Umowy zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do wybranego lokalu

W formie dokumentu notarialnego mogą zostać spisane także testamenty – inaczej zarządzania majątkiem przed śmiercią, ale nie jest to kategorycznie wymagane przez przepisy prawa – poza art. 73 par. 2 k.c. Testamenty są niewiążące gdy Spadkodawcy nie są w stanie w poczytalny sposób wyrazić swojej woli czy przedsięwziąć decyzji i swobodnie wyrazić woli. Dzieje się tak również, kiedy zachodzą poszlaki, by Spadkobiercy sporządzili testament określonej treści albo zarządzili swoim kapitałem pod wpływem groźby. Oryginały wszelkich aktów notarialnych pozostają w u notariusza oraz tam muszą być przechowywane. Stronom i pozostałym uprawnionym osobom notariusz przekazuje wypisy, które posiadają taką samą zdolność prawną jak pierwowzór. Wypis aktu notarialnego musi być rzetelnym odwzorowaniem oryginału. Notariusz uzupełnia go pieczątką oraz odręcznym podpisem. Wypis, którego liczba arkuszy jest większa aniżeli jeden, musi wypełniać poniższe wymogi:

 • Posiadać ponumerowane wszystkie strony
 • Połączone wszystkie strony w jedną całość
 • Jakakolwiek strona musi być zaparafowana
 • Wypis musi być spojony pieczęcią

Podział opłat notarialnych i ich wartość

Każda pobierana przez notariusza należność jest ograniczana przez stosowne ustawy: Ustawę z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ustawę o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku, Ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach i opłatach sądowych w sprawach cywilnych i – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Dlatego notariusz nie może pobierać zawyżonej kwoty od Klientów, albowiem jest funkcjonariuszem społecznym i nieustannie musi pracować w interesie bezpieczeństwa obrotu prawnego. Do jego podstawowych czynności prawnych należy przygotowywanie aktów notarialnych, świadectw spadkobrania, zaświadczeń (daty okazania dokumentu, zgodności odpisu, wyciągu bądź kopii z przedłożonym dokumentem, własnoręczności podpisu, pozostawania osoby przy życiu albo w wyznaczonym miejscu), opracowywanie protokołów (np. spółek), przekazywanie oświadczeń, przyjmowanie do magazynowania papierów wartościowych, dokumentów i pieniędzy, sporządzanie wypisów, odpisów oraz wyciągów dokumentów, tworzenie protestów weksli i czeków, przygotowywanie projektów aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów. Opłaty notarialne można rozłożyć na: taksę notarialną, opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków oraz darowizn.

Taksa notarialna to podstawa, a mianowicie wartość obiektu czynności prawnej plus procent od nadwyżki. Innymi słowy, górna wysokość opłaty, którą dostaje notariusz za dokonanie określonej czynności prawnej. Dla wartości obiektu czynności notarialnej do 3.000 zł wynosi ona 100 zł, ponad 3.000 do 10.000 zł – 100 zł oraz 3% nadwyżki powyżej 3.000 zł, powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł i 2% nadwyżki powyżej 10.000 zł, ponad 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł plus 1% nadwyżki powyżej 30.000 zł, powyżej 60.000 zł do 1.000.000 – 1.010 zł i 0,4% nadwyżki powyżej 60.000 zł, ponad 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770zł oraz 0,2% nadwyżki ponad 1.000.000 zł, powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł plus 0,25% nadwyżki ponad 2.000.000 zł (z zabezpieczeniem, że nie będzie to więcej aniżeli 10.000 zł, a w sytuacji, gdy czynności wykonywanych w I grupie podatkowej, w rozumieniu ustawy o podatku od spadku i darowizn, nie więcej niż 7.500 zł). Kompletny cennik pozostałych należności notarialnych – wielkości opłat sądowych, podatku od spadków i darowizn i wielkość podatku od czynności cywilnoprawnych – można odnaleźć pod odnośnikiem: Notariusz Toruń cennik

Strona używa cookies
Ok