Medycyna estetyczna zabiegi Toruń
Kosmetologia medyczna
11 września, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – zabiegi odmładzające
24 września, 2019

Adwokat – Prawo gospodarcze i skarbowe Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat zajmujący się prawem karnym ma bezustannie wiele zadań, które zobowiązują do odpowiedzialności i solidności. Właściwe reprezentowanie klientów bez względu na to, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi stanowi priorytet jego fachu. Każda ze spraw, w której ktoś jest oskarżony lub podejrzany o naruszenie praw zawartych w kodeksie karnym i innych ustawach należy do szeroko pojmowanych spraw karnych. Można je pogrupować na kilka mniejszych kategorii, które określają rodzaje przestępstw: sprawy powszechne, skarbowe, gospodarcze, wykroczeniowe i wykonawcze. Należy jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są osądzane według tych samych reguł i żadna nie jest wyjątkiem.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to wykroczenia, z jakimi adwokaci stykają się najczęściej. W tej kategorii znajdują się wykroczenia, które mają szczególny wpływ na życie poszkodowanych i oskarżonych. Z reguły są to sprawy z zakresu ruchu drogowego, np. jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków albo kolizje, w których adwokaci niosą pomoc zarówno sprawcom jak i pokrzywdzonym. Adwokaci trudnią się też sprawami tyczącymi się przestępstw narkotykowych, a także kradzieży, wyłudzeń, oszustw lub fałszerstw – również w wypadku dokumentów, pieniędzy, tożsamości i innych danych. Szczególne sprawy w prawie karnym, powodują znaczną krzywdę wobec osób poszkodowanych, to znaczy negatywnie oddziałują na ich zdrowie psychiczne lub fizyczne i bezpośrednio na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, wykroczenia seksualne, a także morderstwa oraz usiłowania zabójstwa. Najprostsze powszechne sprawy karne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Sprawy karne z zakresu gospodarczego należą do trudniejszych spraw, ponieważ odnoszą się do przestępstw w obrocie gospodarczym i mogą mieć zły wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci zajmujący się sprawami z zakresu gospodarki pośród innych zadań reprezentacyjnych, dbają także o to, żeby postępowanie jak najmniej rzutowały na renomę, pozycję i interesy firm. Karne sprawy gospodarcze tyczą się w głównej mierze finansów, a także wszelkich działań mających na celu szkodę spółki. Największą szkodę dla firm mogą wywoływać wszelkiego typu oszustwa bankowe i ubezpieczeniowe, a także wyłudzenia dotacji lub kredytów. Bardzo często realizowane przez kancelarię adwokacką postępowania tyczą się również malwersacji finansowych – w tym także internetowych oraz czynnego lub biernego łapownictwa, zwłaszcza gdy ma przekonywać do działań na szkodę spółki. Pomoc prawna jest także dostępna w sprawach przetargów i zamówień publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Z reguły skarbowe sprawy karne są rezultatem nieodpowiedniego wykonywania rozliczeń podatkowych. Błędne prowadzenie rozliczeń zwykle nie wynika z niewiedzy, a ze celowych działań. Prawo karne zajmuje się w głównej mierze nielegalnymi praktykami firm, ale jest także zasadne , kiedy sprawy są kierowane przeciwko uczciwym jednostkom z zamiarem wywołania szkody i ze względu na dokładny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest szczególnie potrzebny, gdy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Także gdy w ciągu działań kontroli skarbowej zostają udowodnione dochody z nieujawnionych źródeł. Zdarza się także, że drogą sądową trzeba domagać się korekty deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Wykonawcze sprawy karne tyczą się osób, które wcześniej zostały skazane poprzez wyrok sądu i chcą z tego powodu podjąć określone czynności. Są to więc sprawy powiązane z formą i kryteriami odbywania wyroku i zapłatą grzywny lub wywiązywaniem się z obowiązków, ustalonych przez sąd. Adwokat wspiera skazanego w ubieganiu się o lepsze warunki kary. Najpopularniejszymi sprawami z zakresu wykonawczego są sprawy dotyczące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, przedterminowego warunkowego zwolnienia lub przerwy w podawaniu się karze pozbawienia wolności. Zazwyczaj skazani również zabiegają o wydanie kary łącznej w wypadku, gdy popełnionych zostało więcej przestępstw przed poznaniem wyroku lub zmianę sposobu odbywania kary, np. przez użycie dozoru elektronicznego. Bywają też przypadki, gdy osadzony domaga się rekompensaty od aresztu śledczego, jeśli jego zdrowie uległo pogorszeniu ze względu na marne warunki w areszcie. Adwokat może także osiągnąć rozłożenie zapłaty grzywny na mniejsze raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Przypadki o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej wliczają się do kategorii karnych spraw wykroczeniowych. Pomimo to skutki takich działań mogą okazać się dla sprawców znaczące i obejmować takie konsekwencje karne jak np.: zakazy zajmowania konkretnych stanowisk, bywania w określonych miejscach albo prowadzenia pojazdów. Zazwyczaj zaliczane są tu także wszelkiego rodzaju zdarzenia i kolizje drogowe, chociaż zwykle są to mniej istotne wykroczenia. Najczęściej adwokaci mierzą się w tym zakresie z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, niszczeniem mienia prywatnego i publicznego oraz z zaśmiecaniem. Wykroczeniowe sprawy karne to też nieodpowiednie usuwanie odpadów, stały brak dowodu osobistego lub wykonywanie działalności gospodarczej bez koniecznego zgłoszenia. Takie sprawy, chociaż mają niższą negatywna wartość podlegają równie rzetelnej pracy adwokata, jak w wypadku innych przestępstw.

Strona używa cookies
Ok