Zwalczanie korników mikrofalami - Dezynsekcja mikrofalami - Usuwanie korników z drewna - Metody zwalczania korników
Korniki – zapobieganie i zwalczanie
6 marca, 2017
Skup aut Wrocław - Skup aut Kraków - Skup samochodów Wrocław - Skup samochodów używanych - Skup aut powypadkowych - Sprzedaż samochodów używanych Wrocław
Jak kupić samochód?
8 marca, 2017

Odszkodowanie to jedno z najczęstszych zleceń obsługiwanych przez naszą kancelarię adwokacką. Co roku wiele osób doznaje szkód w rezultacie różnych wypadków losowych, czy to wypadków pracowniczych, czy wypadków drogowych. Co raz głośniej mówi się także o odszkodowaniach związanych z błędem medycznym. Jako wyspecjalizowani adwokaci mamy wystarczającą wiedzę by opisać Wam główne informacje związane z dochodzeniem odszkodowań w różnych przypadkach. Wierzymy, że ta lektura podwyższy Waszą świadomość i rozproszy wszelakie wątpliwe kwestie związane z odszkodowaniami.

Odszkodowanie za błąd medyczny

Pomimo, iż w literaturze prawnej nie zostało ostatecznie sformułowane określenie błędu, w praktyce przyjmuje się, że błąd lekarski to niezgodne z dotychczasową wiedzą działanie lub zaniechanie, którego efektem jest zainfekowanie, naruszenie integralności ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć pacjenta. Błąd lekarski może być wyrządzony przez złą ocenę, jeżeli spowodowała ona złe leczenie albo opóźniła odpowiednie leczenie, powodujące rozwój choroby, niezgodne z obowiązującą wiedzą medyczną leczenie i przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego, w rezultacie którego powstała konkretna szkoda, jak i zastosowanie produktu zdrowotnego lub wyrobu lekarskiego, który okazał się być nieefektywny i nieodpowiedni dla danego chorego. W tej kwestii wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje błędu medycznego: błąd w ocenie lekarskiej, błąd leczniczy i błąd techniczny. Odszkodowanie za błąd lekarski może być dochodzone w standardowym procesie cywilnym, lub przed specjalnym organem do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Odszkodowanie komunikacyjne

Wszystko rozpoczyna się od incydentu, który przyczynił się do powstania określonej szkody. Wypadek drogowy określany jest jako zjawisko w ruchu lądowym, w którym uczestniczy co najmniej jeden samochód (silnikowy lub bez takiego napędu) oraz którego wynikiem są szkody w majątku lub szkody na osobach w nim uczestniczących. Ofiarą incydencie drogowym może być zatem nie tylko osoba kierująca danym samochodem, czy jego pasażer. W wypadku komunikacyjnym mogą partycypować również rowerzyści, motocykliści i piesi, którzy znaleźli się po prostu w złym miejscu i o złej porze. Najaktualniejszą przesłanką wypłaty odszkodowania jest szkoda. Szkoda może przybrać formę pieniężną i niemajątkową, oraz rzeczową i osobową. Całokształt strat, które powstały w wyniku wypadku, bierze się pod uwagę w trakcie ewaluacji wielkości odszkodowania. Tymczasem zanim placówka ubezpieczeniowa rozważy wypłatę kwoty odszkodowawczej, my jesteśmy upoważnieni do zgłoszenia wypadku w ruchu drogowym. Po zakomunikowaniu wydarzenia, ubezpieczyciel mianuje likwidatora, czyli specjalistę, który analizuje wymiar szkód. Przygotowany przez niego protokół jest podstawą decyzji udzielanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Cały proces odzyskiwania odszkodowania trwa około 1 miesiąca.

Wypadek przy pracy – należy Ci się odszkodowanie

Stworzona w 2002 roku uchwała o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych określa wypadek w pracy jako niespodziewane zdarzenie spowodowane przesłanką zewnętrzną wywołujące uszczerbek bądź śmierć, które nastało w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z świadczeniem przez pracownika standardowych prac albo zleceń zwierzchników,
  • podczas lub w związku z realizowaniem przez zatrudnionego czynności na rzecz przełożonego nawet bez powierzenia,
  • w czasie pozostawania zatrudnionego w dyspozycji zleceniodawcy w drodze pomiędzy miejscem funkcjonowania pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze umowy.

Najbardziej kluczowym fragmentem definicji jest sprecyzowanie zewnętrznej przyczyny wypadku. Zewnętrzna przyczyna wypadku przy pracy oznacza właściwość, która zaszła niezależnie od osoby pracownika. Za przyczyny zewnętrzne uznaje się między innymi działanie aparatury, energii elektroenergetycznej, materiałów chemicznych i sił natury. Co więcej wypadek w pracy może mieć także powiązanie z ignorancją innych osób, które są odpowiedzialne za prawidłowe zabezpieczenie stanowiska pracy lub groźnych towarów. Wypadek przy pracy rozkręca całą, skomplikowaną machinę procedur. Poszkodowany w wypadku w miejscu pracy ma możliwość otrzymywania jednorazowego zadośćuczynienia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co więcej, na zasadach generalnych, może on żądać reperacji zaznanej szkody od zleceniodawcy przed sądem cywilnym.

Dochodzenie odszkodowania za jakikolwiek z przytoczonych tutaj wypadków może być problematyczne dla osób, które nie posiadają właściwego doświadczenia. A możecie nam wierzyć, że o należyte zadośćuczynienie dobrze jest jest zawalczyć, chociażby przez wzgląd na to, że uzyskane pieniądze mogą Ci pomóc nadrobić stracony czas. Nasi prawnicy gwarantują fachowe doradztwo i profesjonalną pomoc w obszarze pozyskiwania stosownych odszkodowań i nie tylko.

Jesteśmy doświadczoną kancelarią adwokacką z Torunia. Zatrudnienia przez nas prawnicy z pełnym poświęceniem zajmują się każdym zleceniem, nawet tym z pozoru niemożliwym. Będziemy Cię wspierać w każdej sprawie. Zgłoś się do naszej kancelarii prawnej i uzyskaj szybką pomoc. prawnik Toruń

Strona używa cookies
Ok