agencja reklamowa toruń projektowanie grafiki projektowanie logo toruń
Dobra strona internetowa jest wizytówką firmy
7 kwietnia, 2017
prawnik z torunia kancelaria adwokacka alimenty długi z powodu alimentów
Dobry prawnik pomoże odzyskać alimenty
14 kwietnia, 2017

Spadek podlegający opodatkowaniu – prawnik radzi

prawnik toruń adwokat toruń dziedziczenie spadku

Jakie opłaty obowiązują spadkobierców?

Po odejściu członka rodziny, przykładowo żony bądź brata, zawsze otrzymujemy spadek. W niektórych sytuacjach niezwykle cieszy on spadkobierców, bowiem łączy się z niemałymi dochodami. Wówczas trzeba obowiązkowo opłacić podatek do właściwego urzędu, bowiem wskazaną sprawę przedstawia akt prawny z dnia 23 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Powinniśmy pamiętać, że otrzymuje się w spadku nie tylko środki pieniężne i mieszkanie, ale również niespłacone zobowiązania. Jeżeli siostra lub brat nie ureguluje ich w czasie swojego życia, wtedy przechodzą na pozostałych członków rodziny. Mamy szansę się przed tym niewątpliwie uchronić, m. in. wyrzekając się spuścizny podpisując stosowną umowę. Dobrze jest udać się do doświadczonego prawnika, który wyłoży nam zawiłości prawa oraz zaproponuje, w jaki sposób trzeba działać.

Od czego konkretnie trzeba zapłacić podatek?

Obiektem opodatkowania są przykładowo: spadkobranie naturalne, otrzymywanie majątku na mocy testamentu, zachowek (jeżeli spadkobierca obecnie jest przeoczony w testamencie), depozyty pozostawione na koncie w banku (w takim przypadku zmarły krewny powinien oddać tzw. dyspozycję w razie śmierci), fundusze inwestycyjne, jak i całkowity dorobek znajdujący się w innym kraju (ale w tym przypadku w momencie otwarcia spadku spadkobierca musi koniecznie posiadać obywatelstwo RP lub być polskim podatnikiem).

Należy pokryć także podatek w takiej sytuacji, kiedy uprawomocni się zarządzenie sądu w sprawie dziedziczenia. Słowem, kiedy sąd postanowi zdobycie spadku. Jeśli wynajmujemy w owej kwestii adwokata, wówczas on powinien nam dać zarządzenie sądu. Analogicznie jest wtedy, kiedy akt notarialny ustalający otrzymywanie majątku będzie zarejestrowany.

Kiedy nie zapłacimy podatku?

Istnieje dużo sytuacji życiowych, w których w ogóle nie trzeba opłacać podatku od dziedziczenia lub darowizny. W regulaminach określa się trzy grupy podatkowe. Do pierwszej włącza się najbliższa rodzina: współmałżonek, synowa albo teściowie. Do drugiej zaliczają się wnuki siostry, wujowie czy małżonkowie rodzeństwa. Do trzeciej grupy przynależą pozostali nabywcy spadku. Stawki wolne od podatku są wprowadzane zgodnie z grupą, do której należy spadkobierca. Dla pierwszej kategorii jest to suma blisko 10.000 zł, dla drugiej – więcej niż 7.000 zł, natomiast dla trzeciej – praktycznie 5.000 zł. W przypadku, jeżeli wartość majątku w sumie nie przekroczy wspomnianych wcześniej kwot, absolutnie nie powinniśmy dawać żadnych papierów do urzędu skarbowego.

Jednak, jeżeli nabędziemy spadek, którego wartość jest o wiele wyższa aniżeli suma nieopodatkowana, wtedy musimy dostarczyć zaświadczenie podatkowe. Mamy obowiązek wykonać to w urzędzie położonym w miejscu zamieszkania następcy w czasie jednego miesiąca od dnia usankcjonowania werdyktu sądu. Następnie odbierzemy opinię urzędu o wielkości podatku, który należy spłacić w przeciągu 14 dni. Podatek oscyluje w obrębie od paru do kilkunastu procent oraz zależy od przyporządkowania do wybranej grupy podatkowej.

Czym jest zrzeczenie się spadku?

Jednomyślnie z przepisami każdy spadkobierca posiada swobodę zrzeczenia się nabycia spuścizny, przykładowo w sytuacji, gdy po zmarłym rodzicu zostają jakiekolwiek niespłacone pożyczki. W rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 1048) spadkobierca może zgodzić się na umowę z przyszłym spadkodawcą, w której zrzeka się przejęcia dóbr. Taką deklarację musimy zatwierdzić przed otwarciem spadku i jest ona wykonywana w wypadku śmierci testatora. Ugodę należy bezwzględnie ustanowić u rejenta, gdyż w innym przypadku nie będzie nigdzie uznawana.

Należałoby pamiętać, iż jednym z fundamentalnych efektów zrzeczenia się dziedziczenia jest całkowite usunięcie z dziedzictwa dzieci, wnuków oraz innych członków rodziny. Nie można też w niniejszej sytuacji otrzymać zachowku.

Po wyrzeczeniu się spadku można wnosić o przywrócenie tego prawa w dwóch sytuacjach:

1. Testator wprowadza nas w testamencie – w tym miejscu bynajmniej nie chodzi o otrzymywanie majątku z mocy ustawy, ale o spadkobranie z mocy testamentu.

2. Można iść jeszcze raz do rejenta oraz zawrzeć umowę o wznowienie prawa do majątku.

Czy mam prawo do zachowku?

Każdy z nas ma prawo do spisania testamentu i wyłączenia z niego poszczególnych członków rodziny, np. takich, którzy co najmniej kilka lat nie utrzymywali z nami kontaktów. Prócz tego jedyną osobą włączoną do testamentu jest ktoś spoza rodziny. Zachowek przypada dzieciom, wnukom, osobom w związku małżeńskim i rodzicom, którzy:

  • Krótko mówiąc nie są w akcie ostatniej woli wydziedziczeni
  • Bynajmniej nie zrzekli się spadku
  • Nie podważyli majątku
  • Nie byli ocenieni za niemoralnych
  • Jeśli chodzi o współmałżonka – w przypadku kiedy nie doszło do rozwodu z winy prawdopodobnego dziedzica

Jeśli zaintrygował Cię ten tekst, wejdź w odnośnik po prawej stronie – www.prawnik-torun.net – a znajdziesz znacznie więcej informacji, przykładowo poradnictwo prawne.

Strona używa cookies
Ok