Fundacja Arkadia zatrudnianie osób niepełnosprawnych praca dla niepełnosprawnych
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
28 stycznia, 2017
różańce
Czy dewocjonalia to dobry prezent?
2 lutego, 2017

Pojazdy uprzywilejowane kursy

Kurs dla kierowców policji szkolenia uzupełniające dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych kursy dla kierowcy konwojenta

Po czym rozpoznać pojazd uprzywilejowany?

Każdy spośród nas bezspornie spotkał taki samochód na własnej drodze. Absolutnie nie chodzi tu o prowadzących zwyczajnych samochodów osobowych, którzy nie troszczą się o przepisy prawa drogowego. Pojazdami uprzywilejowanymi są jakiekolwiek środki transportu, których celem jest ocalanie naszego zdrowia, życia albo dobra materialnego, a także utrzymywanie bezpieczeństwa w kraju. Osoby siedzące za kierownicą takich pojazdów mają wymóg wskazywania kolejnym członkom ruchu drogowego, iż niestety nie będą przystosowywali się do klasycznych paragrafów. W pierwszej kolejności barwami migocących świateł i dźwiękami o względnym tonie. Inaczej: inni przewoźnicy, osoby poruszające się pieszo i kolarze muszą zdać sobie sprawę, że pędzi samochód sanitarny czy straż pożarna. Do środków transportu, jakie posiadają wyjątkowe zezwolenia, przyporządkowujemy, w szczególności: pojazdy ochotniczej straży pożarnej, samochody sanitarne, pojazdy straży granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Sił Zbrojnych, jednostki ratownictwa wodnego, pojazdy Służby Parku Narodowego. Do kluczowych pojazdów uprzywilejowanych należą pojazdy rozwożące wartości pieniężne, więc tzw. bankowozy. Ponad to – samochody wydziałów ochroniarskich, firm kurierskich, instytucji pocztowych oraz nietypowe pojazdy rozwożące zabójcze ładunki o niezwykle dużej wartości.

W jaki sposób? uzyskać upoważnienie do kierowania pojazdem straży miejskiej lub pojazdem agencji ochroniarskiej?

Istnieje parę ogólnych wskazówek, którymi powinniśmy się kierować w trakcie nabywania prawa do sterowania pojazdami uprzywilejowanymi, m.in. trzeba mieć ukończone 21 lat, mieć prawo jazdy dobrej kategorii, orzeczenie od lekarza i psychologa o tym, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do sterowania wspomnianym środkiem transportu. Na dodatek koniecznie należy przejść warsztaty w ośrodku ćwiczenia metody jazdy i zdać pozytywnie egzamin. Ujmuje on dwie podstawowe części składowe – teoretyczną oraz praktyczną. Kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego ma za zadanie wyuczenie kierującego adekwatnego postępowania w dziwnych oraz niekorzystnych sytuacjach na drodze. Dobrym wzorem jest wskazywanie „skali odporności” auta, zatem granicy po przekroczeniu jakiej traci się nad nim panowanie. Plan warsztatów musi mieścić sterowanie, np. karetką na obszarze manewrowym, płycie antypoślizgowej oraz pasie edukacyjnym. Wszelkie pozyskane zdolności oraz wiadomości są testowane w trakcie sprawdzianu praktycznego. W modelach aut przenoszących wartości majątkowe obligują analogiczne zasady.

Na jaki rodzaj kursu się zdecydować?

Mówiąc w skrócie w ośrodkach szkolenia sposobu jazdy jest szansa przystąpić do dwóch innych kursów – podstawowego oraz uzupełniającego. Pierwszy powinny podejmować osoby, które pragną nabyć wiedzę o regułach metody jazdy w okolicznościach nieprzewidzianych, o kodeksach ruchu drogowego, klasycznych i specyficznych warunkach na jezdni i z psychologii przejazdu. Zatem – chcą otrzymać upoważnienia do poruszania się pojazdami uprzywilejowanymi bądź przenoszącymi wartości materialne. Natomiast kurs uzupełniający jest to wzbogacenie istniejących zezwoleń o inne kategorie. Na przykład ktoś posiada prawo jazdy grupy B1 oraz zamierza posiadać oprócz tego zezwolenia do poruszania się autami kategorii C1 bądź D1. Mówiąc w sposób ogólny, szkolenie realizuje się rozdzielnie dla grup: 1) A1, A2 i A, 2) B1, B, B+E, 3)C1, C1+E, C, C+E, 4)D1, D1+E, D, D+E. Szkolenie podstawowe dla wersji 1) ujmuje 6 godzin treningów teoretycznych oraz 18 godzin zajęć praktycznych, zaś dla grup 2), 3) i 4) jest to 6 godzin wykładów teoretycznych i 8 godzin warsztatów praktycznych. Zajęcia uzupełniające dla kategorii 1) to 3 godziny zajęć teoretycznych oraz 8 godzin praktycznych, zaś dla innych kategorii w przypadku powiększenia o kategorie A1, A2 oraz A to 3 godziny lekcji teoretycznych oraz 18 godzin praktycznych.

Kurs na bankowozy

Auta przewożące wartości materialne to szczególny rodzaj pojazdów. Powszechnie opisuje się je jako „bankowozy”, albowiem dostarczają środki pieniężne do banków, bankomatów lub pozostałych lokalizacji, w jakich są one obowiązkowe. Jeśli ktoś pragnie prowadzić samochód dowożący środki pieniężne musi obowiązkowo skończyć kurs. Kurs na kierowcę konwojenta składa się z paru ważnych komponentów. Najpierw są zajęcia teoretyczne, na jakich możemy dowiedzieć się dużo o kodeksach drogowych, przyczynach wypadków oraz o formach prowadzenia opisywanych pojazdów. Również każdy kursant musi zdobyć wiedzę z kręgu psychologii kierowania bankowozem. Musi nauczyć się np. dobrego działania w warunkach krytycznych. Za to warsztaty praktyczne zawierają różnorodnego stylu trudne zwroty na trasie, m in. nieregularny slalom, „szturm” na bariery, awaryjne zwalnianie pod obwarowaniem lub ćwiczenie zamachów.

Skoro zależy nam na tym, żeby otrzymać uprawnienia na pojazdy przewożące wartości finansowe, musimy mieć skończone 21 lat oraz mieć prawo jazdy stosownej kategorii (zrobione wcześniej). Bezwzględnie musimy jeszcze iść do specjalisty medycyny pracy i psychologa po pismo o braku wykluczeń zdrowotnych do prowadzenia wspomnianego pokroju samochodów. Ośrodki udoskonalania techniki jazdy dostarczają studentom wszelakie informacje na temat tego, w jaki sposób otrzymać wszystkie nieodzowne dokumenty. Osoby zaintrygowane tym szkoleniem mogą zajrzeć w ten link – Kursy i szkolenia na pojazdy uprzywilejowane

Strona używa cookies
Ok